АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України